نمایش 163 تا 180 مورد از کل 607 مورد.
فیروزه

فیروزه چلبیان

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی
فیروزه چلبیان
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/chalabian/fa

علی اکبر چهارمحالی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی
علی اکبر چهارمحالی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/chaharmahali/fa

منصوره

منصوره چیذری

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
منصوره چیذری
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/chizari/fa

رامین حاجی خانی

استاد
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
رامین حاجی خانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajikhani/fa

مریم حاجی عبدالباقی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی - علوم
مریم حاجی عبدالباقی
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی - علوم

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiabdolbaghi/fa

نازیلا

نازیلا حاجی یوا

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
نازیلا حاجی یوا
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/haji-ava/fa

علی

علی حاجیها

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
علی حاجیها
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiha/fa

صالح

صالح حافظ قرآنی

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
صالح حافظ قرآنی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hafez-ghorani/fa

یداله حبیبی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
یداله حبیبی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/habibi/fa

محمود حبیبی

استادیار
علوم انسانی - حقوق خصوصی
محمود حبیبی
استادیار -
- علوم انسانی - حقوق خصوصی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/mhabibi/fa

رخشاد

رخشاد حجازی

استادیار
فنی و مهندسی - محیط زیست
رخشاد حجازی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - محیط زیست

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hejazi/fa

شایسته حسام فر

مربی
علوم انسانی - تربیت بدنی
شایسته حسام فر
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesamfar/fa

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
محمد حسین حسن زاده نیری
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanzadeh-nayeri/fa

نرگس حسن مرادی

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش عالی
نرگس حسن مرادی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش عالی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanmoradi/fa

محمد

محمد حسنی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری
محمد حسنی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasani/fa

الهام

الهام حسیبی

استادیار
شیمی - شیمی آلی
الهام حسیبی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasibi/fa

حمیدرضا حسین زاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات
حمیدرضا حسین زاده
استادیار -
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseinzadeh/fa

سید میثم

سید میثم حسینی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات
سید میثم حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/mhosseini/fa

Google Scholar