نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

سیدعلی حسینی المدنی

دکتری
روانشناسی تربیتی
سیدعلی حسینی المدنی
استادیار دکتری
hosseini-almadani@iau-tnb.ac.ir روانشناسی تربیتی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hosseini-almadani/fa

زهرا

زهرا حسینی حمید

دکتری
ادیان وعرفان
زهرا حسینی حمید
استادیار دکتری
z_hoseiny@iau-tnb.ac.ir ادیان وعرفان
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini-hamid/fa

مستانه

مستانه حقانی

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
مستانه حقانی
مربی کارشناسی ارشد
m_haghani@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

مسعود حکمت پناه

دکتری
مدیریت صنعتی
مسعود حکمت پناه
استادیار دکتری
hekmatpanah@iau-tnb.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmatpanah/fa

علی حکمت ناظمی

دکتری
مهندسی شیمی
علی حکمت ناظمی
استادیار دکتری
a_hekmat_nazemi@iau-tnb.ac.ir مهندسی شیمی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmat-nazemi/fa

علیرضا حیدرزاده

دکتری
مدیریت بازرگانی
علیرضا حیدرزاده
استادیار دکتری
a_heidarzadeh@iau-tnb.ac.ir مدیریت بازرگانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/heidarzadeh/fa

غلامرضا حیدری

دکتری
فلسفه
غلامرضا حیدری
مربی دکتری
gr_heidari@iau-tnb.ac.ir فلسفه
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/heidari/fa

طلیعه خادمیان

دکتری
علوم اجتماعی
طلیعه خادمیان
استادیار دکتری
t_khademian@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khademian/fa

حمید خاکی

مهندسی کامپیوتر
حمید خاکی
استاد -
q@q.com مهندسی کامپیوتر
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khaki/fa

تقی

تقی خالقی راد

کارشناسی ارشد
حسابداری
تقی خالقی راد
مربی کارشناسی ارشد
t_khaleghirad@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khaleghi-raad/fa

محمد خدایی وله زاقرد

دکتری
حسابداری
محمد خدایی وله زاقرد
استادیار دکتری
m_khodaei@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khodaei-valeh-zaghard/fa

مریم خسروی

دکتری
زیست شناسی
مریم خسروی
استادیار دکتری
maryam-khosravi@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khosravi/fa

مرتضی

مرتضی خسروی

دکتری
شیمی پلیمر
مرتضی خسروی
استاد دکتری
m_khosravi@iau-tnb.ac.ir شیمی پلیمر
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/morteza-khosravi/fa

عبدالصمد خلعتبری لیماکی

دکتری
حسابداری
عبدالصمد خلعتبری لیماکی
استادیار دکتری
khalatbari@iau-tnb.ac.ir حسابداری
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khalatbari/fa

گل چهره

گل چهره خلیلی

دکترای تخصصی
شیمی تجزیه
گل چهره خلیلی
مربی دکترای تخصصی
golchehreh.khalili@gmail.com شیمی تجزیه
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khalili/fa

گوگل اسکالر

آنیتا خنافری

دکتری
میکروبیولوژی
آنیتا خنافری
دانشیار دکتری
- میکروبیولوژی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khanafari/fa

رویا خوئی

دکتری
مترجمی انگلیسی
رویا خوئی
استادیار دکتری
r_khoei@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoei/fa