نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

گل چهره خلیلی

دکتری
شیمی تجزیه

آنیتا خنافری

دکتری
میکروبیولوژی

رویا خوئی

دکتری
مترجمی انگلیسی
رویا خوئی دکتری
- مترجمی انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoei/fa

رضوان خوش لسان

دکتری
مترجمی انگلیسی

مرجانه خیر

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
مرجانه خیر کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

فیروزه خیل تاش

دکتری
زیست شناسی
اصغر

اصغر دادبه

دکتری
ادبیات فارسی

فیروزه دالکی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
فیروزه دالکی کارشناسی ارشد
- علوم اجتماعی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/dalaki/fa

مهدی

مهدی دانشور نائینی

کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
مهدی دانشور نائینی کارشناسی ارشد
- مدیریت بازرگانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvar-naeini/fa

علیرضا دانشوران

دکتری
مدیریت صنعتی
مریم

مریم داودی

دکتری
معارف اسلامی

پیروز درخشی

دکتری
شیمی کاربردی

صونا دریغ

دکتری
مترجمی روسی