نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

فاطمه ابراهیمی بزاز

دکتری
مترجمی انگلیسی

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
هیدروگرافی
مجید ابردری کارشناسی ارشد
- هیدروگرافی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/abredari/fa

مریم

مریم ابن تراب

دکتری
فقه و مبانی حقوق

فاطمه احمدبیگی

دکتری
علوم تجربی معلمان

نیوشا احمدی

دکتری
ادبیات انگلیسی
منا

منا احمدی راد

دکتری
مهندسی صنایع
سید جلال

سید جلال اخلاقی

دکتری
معارف اسلامی

عباس اخوان سپهی

دکتری
میکروبیولوژی

افسانه ادریسی

دکتری
گروه علوم اجتماعی
افسانه ادریسی دکتری
- گروه علوم اجتماعی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی

دکتری
علوم اجتماعی
بهروز

بهروز ادیب

دکتری
شیمی فیزیک
صدیقه

صدیقه اربابیان

دکتری
زیست شناسی

سعید ارجمند

دکتری
مهندسی معماری