نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

رکسانا امین زاده

دکتری
مترجمی انگلیسی

صدرالدین امینی

دکتری
زمین شناسی
مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دکتری
ادبیات فارسی
ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

کارشناسی ارشد
زبان اسپانیایی
ماریادلاس ایبانیز کارشناسی ارشد
- زبان اسپانیایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی

محمد حسین باقرپوری ناجی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
علیرضا

علیرضا باقری

دکتری
مهندسی کامپیوتر

احمد باقری

دکتری
فقه و مبانی حقوق
احمد باقری دکتری
- فقه و مبانی حقوق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bagheri/fa

مهسا بخشائی

دکتری
مهندسی محیط زیست
مهسا بخشائی دکتری
- مهندسی محیط زیست
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

دکتری
مهندسی صنایع
محمد

محمد برمکی

دکتری
شیمی آلی
مریم

مریم بنانج

دکتری
زیست شناسی
نازنین

نازنین بنی اسد

کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
نازنین بنی اسد کارشناسی ارشد
- مدیریت بازرگانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

سیدرضا به آفرین

دکتری
مترجمی انگلیسی