نمایش 73 تا 90 مورد از کل 560 مورد.
عظیم

عظیم امین عطائی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
عظیم امین عطائی
استاد دکتری
a_aminataei@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/amin-ataei/fa

ولی اله

ولی اله انصاری

دکتری
برق و کامپیوتر
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
v_ansari@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دکتری
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکتری
m_owhadi@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
ماریادلاس ایبانیز
مربی کارشناسی ارشد
m_nievesibanez@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
لیلا ایرانپور تهرانی
مربی کارشناسی ارشد
l_iranpour@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/iranpour-tehrani/fa

نسرین دخت باطنی پور

دکتری
برق و کامپیوتر - کارشناسی برق
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکتری
n.batenipour@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر - کارشناسی برق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

محمد حسین باقرپوری ناجی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - علوم اجتماعی
محمد حسین باقرپوری ناجی
مربی کارشناسی ارشد
mh_bagherpour@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bagherpour-naji/fa

علیرضا
علیرضا باقری
استادیار دکتری
ar_bagheri@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/alireza-bagheri/fa

مهسا بخشائی

کارشناسی ارشد
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مهسا بخشائی
مربی کارشناسی ارشد
m_bakhshaei@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - محیط زیست
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

دکتری
فنی و مهندسی - صنابع
وحید برادران
استادیار دکتری
v_baradaran@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - صنابع
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

محمد

محمد برمکی

دکتری
محمد برمکی
مربی دکتری
m_barmaki@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/barmaki/fa

مریم

مریم بنانج

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم بنانج
استادیار دکتری
m_bananej@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

نازنین

نازنین بنی اسدی

دکتری
علوم انسانی - مدیریت آموزش
نازنین بنی اسدی
استادیار دکتری
n_baniasadi@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - مدیریت آموزش
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

سیدرضا به آفرین

دکتری
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
سیدرضا به آفرین
استادیار دکتری
r_behafarin@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/behafarin/fa

محمدرضا بهجتی

دکتری
برق و کامپیوتر - کارشناسی برق
محمدرضا بهجتی
استادیار دکتری
m.bahjati@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر - کارشناسی برق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahjati/fa

آرزو

آرزو بهرامی شبستری

دکتری
شیمی - شیمی معدنی
آرزو بهرامی شبستری
مربی دکتری
a_bahrami@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی معدنی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahrami-shabestari/fa