نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۵۴ مورد.

حمید پوریوسفی

Assistant Professor

علوم اجتماعی

مژگان پویا

مربی

زبان اسپانیایی

مریم

مریم پیوندی

Associate Professor

زیست شناسی

مهسا تبری

Assistant Professor

صنایع غذایی

گلناز تجدد

Assistant Professor

زیست شناسی

کامبیز

کامبیز تحویلداری

Assistant Professor

شیمی دریا

فریبا

فریبا تدین

Associate Professor

شیمی تجزیه

احمد ترابی

مربی

حقوق

مسعود

مسعود ترابی آزاد

Associate Professor

فیزیک دریا

مهشاد

مهشاد تسنیمی

Assistant Professor

مترجمی زبان انگلیسی

شکوه تفرشی

Assistant Professor

کتابداری

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

استاد

شیمی آلی

مصطفی تقی زاده انصاری

Assistant Professor

حقوق

کریم مسعود تقی گنجی

Assistant Professor

شیمی دریا

لعیا تکبیری اسکوئی

مربی

میکروبیولوژی

عبدالرسول تلوری

Associate Professor

مهندسی عمران

فریدون

فریدون تندنویس

استاد

تربیت بدنی

جمیله توانا

مربی

ادبیات انگلیسی