نمایش 235 تا 252 مورد از کل 560 مورد.

رویا رنجینه خجسته

دکتری
شیمی - شیمی معدنی
رویا رنجینه خجسته
استادیار دکتری
شیمی - شیمی معدنی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ranjineh-khojasteh/fa

علی اصغر رواسی

دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر رواسی
استاد دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ravasi/fa

پوریتا روحی لاریجانی

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی تجزیه
پوریتا روحی لاریجانی
مربی کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی تجزیه
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/roohi-larijani/fa

پروانه

پروانه ریاحی دهکردی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
پروانه ریاحی دهکردی
مربی کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-dehkordi/fa

محمدمنصور

محمدمنصور ریاحی کاشانی

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
محمدمنصور ریاحی کاشانی
استادیار دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-kashani/fa

نیره

نیره زبرجدی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
نیره زبرجدی
مربی کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/zebarjadi/fa

محمد زرنگار

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت
محمد زرنگار
مربی کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/zarnegar/fa

زهره زعفرانی

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
زهره زعفرانی
مربی کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/zafarani/fa

مژگان

مژگان زعیم دار

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مژگان زعیم دار
استادیار دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/zaeimdar/fa

یولیا

یولیا زوتووا

کارشناسی ارشد
علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی
یولیا زوتووا
مربی کارشناسی ارشد
علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/zotova/fa

سید محمد تقی ساداتی پور

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
سید محمد تقی ساداتی پور
استادیار دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/sadatipour/fa

محمدرضا سازگار

دکتری
شیمی - نانو شیمی
محمدرضا سازگار
استادیار دکتری
شیمی - نانو شیمی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/sazgar/fa

بئاتریس کریستینا

بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی

دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی
استادیار دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/salas-rafiei/fa

فرشته سپهر

دکتری
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فرشته سپهر
استادیار دکتری
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/sepehr/fa

سید حسین سجادی

دکترای تخصصی
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
سید حسین سجادی
استادیار دکترای تخصصی
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/sadjadi/fa

نوشین

نوشین سجادی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
نوشین سجادی
استادیار دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/noushin-sajjadi/fa