نمایش 55 تا 72 مورد از کل 560 مورد.

مژده افشار کرمانی

دکتری
علوم پایه - ریاضی
مژده افشار کرمانی
استادیار دکتری
m_afshar@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshar-kermani/fa

اسدا...
اسدا... افشاری
استادیار دکتری
a_afshari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshari/fa

فرشته افکاری

دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
فرشته افکاری
استادیار دکتری
f.afkari@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - علوم تربیتی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/afkari/fa

طیبه

طیبه اکبری راد

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
طیبه اکبری راد
استادیار دکتری
t_akbarirad@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-rad/fa

هدیه اکبری سنه

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
هدیه اکبری سنه
مربی کارشناسی ارشد
h_akbari@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

اکبر

اکبر الصاق

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی فیزیک
اکبر الصاق
مربی کارشناسی ارشد
a_elsagh@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی فیزیک
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/elsagh/fa

محمود الماسیان

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
محمود الماسیان
استادیار دکتری
m_almasian@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/almasian/fa

محمد رضا الهی منش

دکتری
علوم انسانی - حقوق
محمد رضا الهی منش
استادیار دکتری
Elahimanesh@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - حقوق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/elahimanesh/fa

مجتبی

مجتبی امامی خلیل آباد

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
مجتبی امامی خلیل آباد
استادیار دکتری
Emami-Khalilabad@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-khalilabad/fa

محمد مهدی امامی ناصری

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
محمد مهدی امامی ناصری
مربی دکتری
m_emami_naseri@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-naseri/fa

ستوده

ستوده امامی یگانه

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ستوده امامی یگانه
مربی کارشناسی ارشد
s_emami@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-yeganeh/fa

مژگان

مژگان امتیازجو

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
مژگان امتیازجو
دانشیار دکتری
m_emtiazjoo@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/emtiazjoo/fa

طوبی امیر عضدی
دانشیار دکتری
t_amirazodi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/amir-azodi/fa

امیر

امیر امیری

دکتری
فنی و مهندسی - مکانیک
امیر امیری
استادیار دکتری
a_amiri@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

رکسانا امین زاده

دکترای تخصصی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رکسانا امین زاده
استادیار دکترای تخصصی
r_aminzadeh@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminzadeh/fa